Monthly Archives: Hydref 2012

Organisations need to learn how to party: why digital engagement needs to be more social

Mae’n ddrwg gennym am ail-blogio cyfres o erthyglau gan bobl eraill bore ‘ma – wnaethon ni mewngofnodi ac wedi gweld ar hap bod llawer o bethau gwych yn mynd ymlaen! Dyma blog gret gan Helen Reynolds ar ein defnydd o iaith a gwneud ein cyfryngau cymdeithasol yn fwy cymdeithasol.

Comms Creatives: training for PR and marketing professionals

I work in digital communications. In the public sector. If there’s one obsession both disciplines share, it’s the quest for ‘engagement’.

It’s often said about digital engagement that ‘we’ (organisations) need to go where people go. What that actually means to me isn’t ‘the people use Facebook so we’ll use Facebook and build a page there’. It’s ‘let’s go to a Facebook page that people use and talk to them there’. There’s a difference.

Often when we think of social media we can forget what ‘social’ means in the real world. The ‘social’ rules offline are the same as those for online.

So this is my case for why I think we should behave online like we do at real life parties.

Asking the right questions

At a party, if you’re introduced to somebody you don’t ask them to please comment on the party or feedback on their life so…

View original post 777 yn rhagor o eiriau

WUW Head West For Online Engagement

Mae’r digwyddiad yma’n edrych yn grêt – mae’n werth edrych arno. Bydd Cyfranogaeth Cymru mewn cynhadledd ar y diwrnod yma, ond byddem ni wedi bod wrth ein boddau i fod yno!

Pam ydyn ni’n blogio?

Mae blogio wedi bod yn rhywbeth ni’n argymell fel tîm ers sbel, ond dydyn ni dal heb ei defnyddio fel cyfrwng. Hyd nawr!

Fe wnaethon ni rhedeg sesiwn ar beth mae pobl ei eisiau o’n wefan yn ein Rhwydwaith Cyfranogaeth Breswyl Cymru Gyfan gan fod fersiwn newydd yn cael ei ddatblygu ar y foment. Gofynnon ni pam fod pobl yn mynd i’n gwefan. Un ymateb oedd “Gan fod chi’n atgoffa fi”, ac fe wnaeth sawl person gytuno gyda hyn. Fe wnaeth hyn wneud i mi feddwl mwy am y ffordd mae ein gwasanaeth gwybodaeth yn gweithio. Sut allwn ni gyfathrebu â chi’n fwy effeithiol?

Fe wnaethon ni cynnal ein Diwrnod Meddwl yn Greadigol cwpl o wythnosau yn ôl. Rydyn ni’n cynnal rhain dwywaith y flwyddyn er mwyn i’r tîm dod at ein gilydd a meddwl am sut gallwn wella’n gwaith ni. Rydym yn cael cyfarfodydd tîm misol, ond mae’r agenda yn rhain yn llawn fel arfer a does dim cyfle i feddwl amdano ac i archwilio ffyrdd arloesol o newid y ffordd mae Cyfranogaeth Cymru yn gweithio.

Felly penderfynais redeg fy sesiwn i yn y Diwrnod Meddwl yn Greadigol ar ein cynllun cyfathrebu a sut y gallwn wella’r ffordd ni’n cyfathrebu gyda chi! Fe wnaethon ni cynnal dadansoddiad SWOT o’n gwasanaeth gwybodaeth, ac fe wnaeth hyn amlygu bylchau yn ein gwaith a sut y gallwn wella.

Fy ofnau ynglŷn â blogio oedd y byddai’n tasg arall i ni wneud, ond mewn gwirionedd os ydym yn ei reoli’n iawn, dylai fe fod yn rhywbeth sy’n ffitio mewn gyda’n gwaith o ddydd i ddydd.

Rydym eisoes yn clywed am lawer o waith anhygoel sy’n cael ei wneud drwy ein rhwydweithiau, ond hyd yn hyn dydyn ni ddim wedi cael ffordd i ddweud wrth bobl oedd ddim yn y sesiwn am y gwaith hwnnw. Rydym eisoes yn mynd i ddigwyddiadau a dysgu am ddatblygiadau newydd, ond oni bai eich bod chi ar Twitter pan rydyni ni’n trydar, ni fyddwch yn gweld y diweddariadau. Rydym eisoes yn ysgrifennu adroddiadau ar gyfer rhwydweithiau a grwpiau eraill rydym yn rhan o, ond os dydych chi ddim yn aelodau o’r grwpiau hynny na fyddwch yn clywed am yr hyn sy’n mynd ymlaen.

Bydd blogio hefyd yn rhoi ffordd arall i ni glywed ohonoch chi am eich barn am ein gwaith ni a’r datblygiadau diweddaraf mewn ymgysylltu â dinasyddion yng Nghymru.

Felly rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r blog a’i ffeindio’n ddefnyddiol!

– Dyfrig