Pam ydyn ni’n blogio?

Mae blogio wedi bod yn rhywbeth ni’n argymell fel tîm ers sbel, ond dydyn ni dal heb ei defnyddio fel cyfrwng. Hyd nawr!

Fe wnaethon ni rhedeg sesiwn ar beth mae pobl ei eisiau o’n wefan yn ein Rhwydwaith Cyfranogaeth Breswyl Cymru Gyfan gan fod fersiwn newydd yn cael ei ddatblygu ar y foment. Gofynnon ni pam fod pobl yn mynd i’n gwefan. Un ymateb oedd “Gan fod chi’n atgoffa fi”, ac fe wnaeth sawl person gytuno gyda hyn. Fe wnaeth hyn wneud i mi feddwl mwy am y ffordd mae ein gwasanaeth gwybodaeth yn gweithio. Sut allwn ni gyfathrebu â chi’n fwy effeithiol?

Fe wnaethon ni cynnal ein Diwrnod Meddwl yn Greadigol cwpl o wythnosau yn ôl. Rydyn ni’n cynnal rhain dwywaith y flwyddyn er mwyn i’r tîm dod at ein gilydd a meddwl am sut gallwn wella’n gwaith ni. Rydym yn cael cyfarfodydd tîm misol, ond mae’r agenda yn rhain yn llawn fel arfer a does dim cyfle i feddwl amdano ac i archwilio ffyrdd arloesol o newid y ffordd mae Cyfranogaeth Cymru yn gweithio.

Felly penderfynais redeg fy sesiwn i yn y Diwrnod Meddwl yn Greadigol ar ein cynllun cyfathrebu a sut y gallwn wella’r ffordd ni’n cyfathrebu gyda chi! Fe wnaethon ni cynnal dadansoddiad SWOT o’n gwasanaeth gwybodaeth, ac fe wnaeth hyn amlygu bylchau yn ein gwaith a sut y gallwn wella.

Fy ofnau ynglŷn â blogio oedd y byddai’n tasg arall i ni wneud, ond mewn gwirionedd os ydym yn ei reoli’n iawn, dylai fe fod yn rhywbeth sy’n ffitio mewn gyda’n gwaith o ddydd i ddydd.

Rydym eisoes yn clywed am lawer o waith anhygoel sy’n cael ei wneud drwy ein rhwydweithiau, ond hyd yn hyn dydyn ni ddim wedi cael ffordd i ddweud wrth bobl oedd ddim yn y sesiwn am y gwaith hwnnw. Rydym eisoes yn mynd i ddigwyddiadau a dysgu am ddatblygiadau newydd, ond oni bai eich bod chi ar Twitter pan rydyni ni’n trydar, ni fyddwch yn gweld y diweddariadau. Rydym eisoes yn ysgrifennu adroddiadau ar gyfer rhwydweithiau a grwpiau eraill rydym yn rhan o, ond os dydych chi ddim yn aelodau o’r grwpiau hynny na fyddwch yn clywed am yr hyn sy’n mynd ymlaen.

Bydd blogio hefyd yn rhoi ffordd arall i ni glywed ohonoch chi am eich barn am ein gwaith ni a’r datblygiadau diweddaraf mewn ymgysylltu â dinasyddion yng Nghymru.

Felly rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau’r blog a’i ffeindio’n ddefnyddiol!

– Dyfrig

Advertisements

One response to “Pam ydyn ni’n blogio?

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Clwb Blog Wythnosol | www.participationcymru.org.uk

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s