Zuzana Mrazkova

Mae Zuzana Mrazkova wedi bod yn gweithio i Gyfranogaeth Cymru ers mis Ionawr 2010, ond mae hi newydd weithio ei ddiwrnod olaf fel aelod o’n tîm drwy helpu i hwyluso Panel Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Ngogledd Cymru. Mae Zuzana a fi (Dyfrig Williams, Ymgynghorydd Cyfranogaeth Cymru) yn awr ar drên o Landudno, ac rydw i wedi penderfynu bod cyfweld Zuzana yn ddefnydd da o’n hamser. Rwy’n trio perswadio hi i adael i mi recordio hwn, ond dyw hi ddim yn fodlon i mi (sylwch fy mod i’n hymgysylltu ar ei thermau hi yn hytrach na rhai fi, ac rwy’n gobeithio bod hwn yn darllen yn well oherwydd hynny!).

Fe wnaeth Zuzana ymuno â’r tîm fel Gweinyddwr ym mis Ionawr 2010, cyn dechrau ei swydd bresennol fel Ymgynghorydd ym mis Hydref 2011. Roedd ei rôl yn cynnwys cefnogi sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yn eu gwaith ymgysylltu, gyda’r prif ffocws ar weithio gyda Llywodraeth Cymru a’r Byrddau Gwasanaethau Lleol. Yn aml fe fyddai Zuzana yn cynnal grwpiau ffocws o fewn sefydliadau a chyda’u rhanddeiliaid er mwyn nodi eu blaenoriaethau, ac y byddai’n ysgrifennu adroddiadau i amlinellu ffyrdd ymlaen ar eu cyfer. Roedd hyn yn cynnwys adroddiad ar waith fe wnaeth Cyfranogaeth Cymru gwneud ar gyfer Llywodraeth Cymru ar weithdrefn cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol, lle wnaethom gynnal grwpiau ffocws gyda grwpiau sy’n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol i gasglu eu barn. Gallwch ddod o hyd i’r adroddiad terfynol gan Lywodraeth Cymru yma.

O’r fan yma ymlaen y geiriau i gyd yw rhai Zuzana. Mwynhewch!

“Rydw i wedi mwynhau gweithio ar gyfer Cyfranogaeth Cymru. Fe wnes i weithio mewn tîm grêt gyda phobl sydd wedi ymrwymo’n llawn i’r hyn maent yn ei wneud. Mae pawb yn gweithio’n frwd i sicrhau ymgysylltiad gwell mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae Cyfranogaeth Cymru wedi bod yn dîm bychan o bump (bellach pedwar), ond rydym wedi cyflawni lot achos mae pawb wedi ei ymrwymo’n llawn i’r hyn a wnawn.

“Mae Mandy (Williams) wedi bod yn Rheolwr gwych. Mae’n deall pobl yn dda, ac mae hi wedi rhoi rhyddid i bob aelod o’r tîm i wneud eu gwaith yn y ffordd y maen nhw’n meddwl orau. Roeddwn i’n teimlo fy mod i’n derbyn cefnogaeth fel aelod staff ac fel person. Mae hi’n berson gwirioneddol hyfryd, sy’n gymhelliant go iawn achos dydw i ddim eisiau siomi hi! Mae hyn wedi gwneud yn siŵr fy mod i’n hymdrechu i wneud y gwaith gorau y gallaf.

“Os byddai fi wedi aros yng Nghymru am flwyddyn arall neu ddwy byddwn wedi hoffi dysgu Cymraeg. Prague yw fy nhref enedigol, ond Caerdydd yw ail gartref fi nawr, ac rwy’n teimlo’n hynod o lwcus i gael gwlad fel Cymru yn ail gartref.

“Rydw i wedi rhoi fy nghyfeiriad e-bost personol i ar restr bostio Cyfranogaeth Cymru (Dydw i ddim yn gallu colli cyfle i awgrymu eich bod yn gwneud yr un peth, cysylltwch â ni! – Dyfrig) gan fy mod i eisiau parhau i glywed am y gwaith mae’r prosiect yn gwneud – dyna ymroddiad i chi!

“Fy ngobaith i yw bod ymgysylltiad cyhoeddus yn dod yn rhan annatod o strategaethau mudiadau. Byddai hyn yn arwain at wasanaethau sy’n diwallu anghenion pobl. Mae rhaid i hwn cael ei roi ar waith o’r gwaelod i fyny ac o’r brig i lawr. Mae ymgysylltu â staff yn hanfodol – os nad ydych chi’n ymgysylltu â’ch staff, dydych chi ddim yn gallu cael eu hymrwymiad.

“Er byddaf yn byw mewn gwlad wahanol, rydw i wedi cwrdd â llawer o ffrindiau drwy fy ngwaith, ac rwy’n gwybod y byddaf yn aros mewn cysylltiad â’r bobl yr wyf wedi cwrdd.

“Rwy’n teimlo’n freintiedig fy mod i wedi gweithio ar y prosiect hwn gan fy mod i’n credu ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau pobl”.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s