Digwyddiad Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Ar ddydd Llun fe wnes i fynychu’r Digwyddiad Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd. Trefnwyd y digwyddiad gan dîm Byrddau Gwasanaethau Lleol ESF Llywodraeth Cymru. Fe wnaeth Cyfranogaeth Cymru gwneud rhan o’r admin ar gyfer y diwrnod ac fe wnaeth Mandy Williams cynnal gweithdy ar y Pecyn Cymorth Gwerthuso.

Ar ôl i Ceri Thomas o Lywodraeth Cymru croesawu pawb i’r digwyddiad, cawsom gyfle i ddysgu mwy am Comms Cymru gan Sarah Moseley, sy’n Cadeirio’r prosiect, a Gethin White, sef Rheolwr y Prosiect. Siaradon nhw am sut mae Comms Cymru yn dod yn aelodau o’r Gweithgor Ymgysylltu â’r Cyhoedd a sut y gallant helpu i wella ymgysylltiad gyda dinasyddion yng Nghymru. Mae cyfoeth o adnoddau ar eu gwefan, a gallwch hefyd gofrestru i dderbyn eu cylchlythyr os yw eich cyfeiriad eich gwefan yn gorffen gyda .gov neu .org.

Tra roedd Mandy yn cyflwyno ei sesiwn hi ar werthuso, fe wnes i grwydro i’r gweithdy ar Sefydlu Hwb Ymgynghori Effeithiol. Roedd y gweithdy yn cael ei chyflwyno gan Clover Rodrigues o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac Idris Evans o Fwrdd Gwasanaethau Lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Fe wnaeth y sesiwn edrych ar y swyddogaethau o’r hwb roedd pobl eisiau a’r buddiannau o hwb ymgynghori ar-lein effeithiol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn ardal Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Yn gyffrous iawn, gallai hyn arwain i hwb ar-lein Cymru gyfan i rannu gwybodaeth ar ymgynghoriadau. Roedd pawb yn ymddangos i gytuno ei bod yn hanfodol bod gan bawb sy’n ymwneud a’r prosiect ymrwymiad iddo. Bydd e’n hanfodol bod rheolwyr yn cael eu perswadio o fanteision y gwaith fel bod staff yn gallu cynnwys yr hwb fel rhan o’u gwaith.

Roedd yr ail weithdy fe wnes i fynd i gan Daniel Jones o Lywodraeth Cymru. Roedd ei sesiwn ar Ymgysylltu’n Gynaliadwy â Dinasyddion. Fe wnaeth Dan sawl pwynt diddorol, gan gynnwys sut mae ymgysylltiad â dinasyddion yn parhau i gael ei wneud mewn ffurf adeiladol yn hytrach na ffurf drawsnewidiol wrth i gyrff canolbwyntio ar ymgynghori yn hytrach nag ymgysylltu. Fe wnaeth Dan dynnu sylw at enghreifftiau o sut gall ymgysylltiad bwrw trawsnewidiad ymlaen, gan gynnwys un enghraifft ble wnaeth staff rheng flaen a defnyddwyr gwasanaeth cymryd rhan mewn panel comisiynu ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf.

Roedd fy hoff ddyfyniad o’r sesiwn gan Kelly Daniel o Interlink a ddywedodd “Mae angen newid diwylliannol. Mae cyfranogiad ac ymgysylltiad yn cael eu hymgorffori mewn gwasanaethau plant a phobl ifanc. Rhaid i ni fynd yn ddyfnach na Fframweithiau Bwrdd Gwasanaethau Lleol a Chynlluniau Integredig Sengl”.

Cafodd hyn ei ddilyn gan sesiwn olaf lle y clywsom y newyddion diweddaraf ar yr Arolwg Cymru gyfan ar ddefnydd y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol gan wasanaethau cyhoeddus (rydw i wedi blogio am hwn o’r blaen yma) ac yna fe wnaethon ni clywed gan arweinwyr y gweithdai am y prif bwyntiau a’r camau allweddol i ni fwrw ymlaen â.

Wrth edrych yn ôl ar y digwyddiad, mae llawer i Gyfranogaeth Cymru meddwl amdano, yn enwedig wrth i ni bendroni ein ymateb i’r ymgynghoriad ar y Bil Datblygiad Cynaliadwy!

Gallwch ddod o hyd i’r holl gyflwyniadau o’r dydd yma.

– Dyfrig

2 responses to “Digwyddiad Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd

  1. Rwy’n aelod o dîm sy’n gweithio ar brosiect pwysig newydd sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg a hoffen ni ofyn am eich help. Tybed a fyddai modd i chi anfon eich cyfeiriad ebost ata i fel ‘mod i’n gallu anfon mwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda?

    Cofion,
    Dr Dawn Knight, Prifysgol Newcastle
    CorpwsCymraeg@gmail.com

  2. Diolch yn fawr am hyn. Rydw i newydd gyrru e-bost i chi. Diolch a hwyl, Dyfrig.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s