Blogs i edrych allan am yn 2013

Cyn i mi ddweud unrhyw beth arall – blwyddyn newydd dda i bawb! Gobeithio gwnaethoch chi gael Nadolig gwych!

2013 yw yn ein hail flwyddyn o flogio (dydw i ddim yn cyfri’r ffaith dechreuwn ni blogio ym mis Hydref 2012!), a hyd yn hyn mae fe wedi rhoi’r cyfle i mi i fyfyrio ar y gwaith rwy’n wneud ac i ddysgu ohono. Fel gwrthbwynt i hynny, mae blogio hefyd wedi arwain i mi edrych ar lawer o flogiau eraill a dysgu llawer o nhw.

Blog-commentskkkkk

Dyma rai o’r blogiau rwy’n meddwl ei fod yn werth cadw llygaid arno yn 2013:

What’s the Pont
Mae’r blog yma amdano ddysgu a rhannu gwybodaeth er mwyn gwella gwasanaethau cyhoeddus. Rydym yn ail-drydar dolenni i’r blog yn aml gan ei fod yn enghraifft wych o ba mor effeithiol y gall blogio fod – mae’n bersonol, doniol a llawn gwybodaeth ddefnyddiol!

Blog Iechyd Meddwl Powys
Mae’r blog yma gan dîm Asiantaeth Powys ar gyfer Iechyd Meddwl, sy’n gweithio ar gyfer Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys. Unwaith eto, mae’n rhoi cipolwg diddorol a phersonol ar waith sy’n cymryd lle. Mae yna gyfranwyr amrywiol, gan gynnwys 3 aelod o staff a defnyddwyr gwasanaeth sy’n cyfrannu eu profiadau eu hunain (fel yn yr erthygl yma) – cyfranogol iawn!

Weekly Blog Club
Fel y Blog Iechyd Meddwl Powys, mae’r blog yma yn cynnwys erthyglau gan gyfranwyr amrywiol, ond y tro yma mae’r cyfranwyr yn bobl sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus, gydag ymddiriedolaethau elusennol neu gyda grwpiau gwirfoddol mewn cymunedau yn y Deyrnas Unedig. Mae dilyn y blog yma yn ffordd wych o glywed am waith amrywiol sy’n cymryd lle ar y ddwy ochr i Glawdd Offa.

Localopolis
Mae Dave Mckenna yn gweithio mewn adran craffu llywodraeth leol, ac mae ei blog yn ffocysu ar hyn ac mae’n ddiddorol iawn! Ei nod yw rhannu 101 o ffyrdd gwahanol o wneud democratiaeth leol. Mae’r erthygl yma ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i graffu ar lywodraeth leol yn enghraifft wych o’i waith!

Ace Digital Comms
Mae’r blog yma gan Helen Reynolds, sy’n gweithio mewn ymgysylltiad digidol yn llywodraeth leol. Mae’r is-bennawd oddi wrth ei blog yn dweud “Symud cyfathrebu o ddarlledu i sgwrsio trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac offer digidol eraill”, sy’n crynhoi e-gyfranogi’n dwt!

Mae llawer mwy o blogiau allan yna sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol, gan gynnwys blog Jason Nickels sydd wedi cael ei ddechrau’n diweddar, Cymunedau 2.0 a gwefannau Involve a GEECS, sydd yn seiliedig ar flogiau.

Rwy’n gobeithio bydd y blogiau yma yn eich ysbrydoli ac rydw i hefyd yn gobeithio bod chi’n cael 2013 wych!

– Dyfrig

Credyd am y llun: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABlog-commentskkkkk.jpg

Gan Cortega9 (gwaith ei hun) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)%5D, trwy Wikimedia Commons

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s