Apiau symudol a allai fod yn ddefnyddiol yn eich gwaith ymgysylltu

Mae’r blog hwn am edrych ar rai apiau i’r ffôn symudol a’r llechen a allai fod yn ddefnyddiol i rywun sy’n gweithio ym maes ymgysylltu â dinasyddion neu faes cyfranogi.

Mind Tools (iTunes ac Android)mindtools

Disgrifiad:
Learn more than 100 management, business and personal productivity skills from the MindTools.com toolkit. Build useful skills whenever you have a spare moment.

Skill types include leadership, team management, strategy, problem solving, decision-making, project management, time management and personal productivity, stress management, communication, creativity and career development.

Rhestr yw’r ap hwn o dechnegau megis starbursting, Dadansoddiad SWOT, mapio a llawer iawn mwy, ac mae’n ganllaw cyfeirio cyflym sy’n ddefnyddiol i’w gael ar flaenau’ch bysedd.

Participation Compass (iTunes ac Android)participationcompass

Disgrifiad:
The app helps you:
– Browse and choose between dozens of engagement methods covering face-to-face and digital approaches
– Find a method tailored to your situation and your participants’ needs
– Explore case studies of participation in action from around the world
– Browse resource and practical guidance of how to do this work on the ground
– Keep up to date with relevant RSS feeds
– Browse expert organisations in facilitation, e-democracy, open government, involvement, digital democracy and related fields.

In keeping with the ethos of the site, users are invited to contribute their own experiences and knowledge to any one of the aforementioned sections. In doing so, you can also be considered for Expert directory.

The app has been developed by UK participation specialists Involve, and the German Foundation Bertelsmann Stiftung.

Mae’r ap hwn yn dda iawn, ond roedd rhaid i mi gysoni â’r gronfa ddata bob tro roeddwn yn ei agor cyn iddo weithio’n iawn (wrth ddefnyddio Android). Mae yna lwyth o ddulliau cyfranogi ac astudiaethau achos yn yr ap hwn, yn ogystal â llyfrgell o gyhoeddiadau ac adnoddau. Mae’n cynnwys teclyn cynllunio defnyddiol i hidlo dulliau a gwybodaeth berthnasol yn ôl pa fath o brosiect rydych yn ei gynnal ac mae yna hefyd adran ddolenni o’r enw “arbenigwyr” ac roeddem yn falch o weld Cyfranogaeth Cymru yn yr adran hon! Fel ar wefan Participation Compass, mae’r ap yn cael ei ddiweddaru’n gyson sydd, mae’n debyg, yn rheswm dros yr angen i gysoni bob tro mae’n cael ei agor.

Contexts of Participation (Android)contextofparticipation

Disgrifiad:
Contexts of Participation is a conceptual tool to help you consider the complex contexts that affect participation in everyday life. In particular, it helps the user to think more critically about the barriers and enablers to participation. The tool provides a map to the person in their wider contexts, with participation as both being the output of a person and a means for change. By turning the wheels and considering the ways different factors interact, you can provoke new ways of thinking about the relationship between people, participation and social structures.

Teclyn meddwl yn feirniadol yw hwn gan Rayya Guhl a Dr Ian Marsh a datblygwyd yr ap gan Brifysgol Christ Church Caergaint ac mae wedi’i ddylunio i fod yn hawdd ei ddefnyddio. Gallwch gael gwybod mwy am y teclyn hwn yma neu lawrlwythwch yr ap i’w gael ar flaenau’ch bysedd!

Fe welais hefyd ambell i ap diddorol wrth bori drwy’r app store ac roedd llawer sydd ddim ar gael yn y Deyrnas Unedig, neu roeddynt ar gael i’w lawrlwytho ond mewn iaith heblaw am Saesneg neu Gymraeg.

Roedd yna enghreifftiau arloesol o apiau yn Ewrop megis Colab, rhwydwaith cymdeithasol ym Mhortiwgal sydd wedi’i gysylltu â Facebook sy’n galluogi dinasyddion i dynnu sylw at broblemau yn eu hardaloedd, cynnig atebion a gwerthuso gwasanaethau presennol drwy ddefnyddio’u ffonau clyfar. Ceir hefyd FlashPoll, ap yn yr Almaen sy’n ceisio darparu llwyfan i gynnwys dinasyddion yn well mewn prosesau penderfynu bwrdeistrefol drwy bleidleisiau wedi’u seilio ar leoliad.

Mae’r blog hwn yn ymwneud yn benodol â thechnegau cyfranogi ac ymgysylltu, ond gall mudiadau hefyd ddefnyddio apiau i ymgysylltu â’u cwsmeriaid neu ddefnyddwyr eu gwasanaethau, neu’n syml i roi’r diweddaraf i bobl drwy eu ffonau clyfar. Er enghraifft:

choosewell-ap dwyieithog o’r enw Choose Well Wales | Dewis Doeth Cymru i ddinasyddion Cymru sy’n ganllaw ar ddewis y gwasanaeth GIG cywir. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am hunanofal ac yn darparu mynediad at wefan Galw Iechyd Cymru. (iTunes ac Android)

– mae gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ap sy’n eich galluogi i chwilio am sgôr hylendid bwytai. (iTunes ac Android)

Mae croeso i chi adael sylwadau yn awgrymu unrhyw apiau symudol a wyddech amdanynt a allai fod o gymorth ym maes ymgysylltu â dinasyddion neu faes cyfranogi, neu os oes gan eich mudiad ap yr hoffech ei rannu.

Sylwch: Mae’r holl apiau yn y blog hwn ar gael i’w lawrlwytho am ddim.

–          Sarah

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s