Tag Archives: Arfer Da Cymru

Arfer Da Cymru

Mae Cyfranogaeth Cymru wedi bod yn bartner mewn Arfer Da Cymru ers 2011. Mae’n gallu fod yn anodd ffeindio enghreifftiau o arfer da, felly mae’n grêt i fod yn rhan o brosiect sy’n dod â ffyrdd arloesol o weithio gan gymaint o fudiadau a sectorau amrywiol yng Nghymru at ei gilydd.

Beth sy’n wych am y cyfarfodydd ni’ mynychu yw bod ni’n siarad am sut y gallwn wella’r ffyrdd ni’n rhannu arfer da, ond hefyd ni’n cael y cyfle i rannu beth sy’n gweithio o fewn ein mudiadau ni ac i glywed oddi wrth bobl eraill am beth sy’n gweithio yn eu gwaith nhw.

Un o’r pynciau siaradom amdano yn ystod y cyfarfod oedd ein defnydd o gyfrif Twitter y prosiect, sef @GPWales. Roedd e’n wych i glywed sut roedd pawb yn meddwl amdano os yw’r dulliau ni’n defnyddio yn addas ar gyfer ein cynulleidfa, yn hytrach na disgwyl i’n cynulleidfa i ddefnyddio’r offer technolegau ni’n defnyddio.

Daeth y pwynt i fyny bod e-bost yn dal i fod yn ffordd hynod o ddefnyddiol o gyfathrebu a’i fod yn ffordd effeithiol iawn o roi cyhoeddusrwydd i arfer da, er ei fod yn hawdd anghofio hyn wrth i ni gyd trafod am ymgysylltu trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol newydd.

Fel mae Dave Coplin o Microsoft yn dweud yn yr erthygl hon ar y BBC, “Everything has its place and it’s really understanding which is the right tool for the job.”

– Dyfrig