Tag Archives: clwb blogio wythnosol

Clwb Blog Wythnosol

Pan ddechreuon ni blogio yn ôl ym mis Hydref, roeddwn i’n teimlo ychydig o bwysau ar fy ysgwyddau i wneud yn siŵr bod y blog yn llwyddiant. Fi wnaeth awgrymu gallai blogio gwrdd â rhai bylchau yn ein gwasanaeth gwybodaeth (gallwch ddarllen mwy am hwn yma).

Clwb Blogio Wythnosol

Roedd y canlynol yn fy mhoeni i:

  • Byddai neb yn darllen y blog
  • Ni fyddai’r llais blogio wnes i ddatblygu pan ddechreuais fy blog personol trosglwyddo’n dda i flog Cyfranogaeth Cymru
  • Byddai fi’n cael fy ngweld fel “arbenigwr” mewn cyfranogiad, er mai rhannu pethau roeddwn i’n roeddwn i eisiau gwneud, yn hytrach na bod yn awdurdodol (ni’n gweithio ym maes cyfranogi – rhaid i ni roi hwn ar waith!)

Un o’r pethau wnaeth helpu lleddfu fy ofnau oedd y Clwb Blog Wythnosol, ac rydym wedi bod yn cyfrannu iddi ers mis Tachwedd. Fe’i sefydlwyd gan grŵp o bobl sy’n gweithio yn neu gyda’r sector cyhoeddus, grwpiau gwirfoddol neu gymunedau yn y Deyrnas Unedig er mwyn annog blogio.

Mae cyfranwyr yn dod o gefndiroedd a sefydliadau amrywiol ac o wahanol rannau o’r DU, sy’n gwneud cymysgedd gwych. Fe wnaeth darllen y blogiau annog fi ymhellach a gwneud i mi sylweddoli bod lleisiau gwahanol yn effeithiol mewn ffyrdd gwahanol, ac os maen nhw’n gallu siarad am eu gwaith mewn llais anffurfiol, gallai i hefyd.

Ar ôl i mi gyfrannu am ychydig o fisoedd, fe wnes i benderfynu rhoi shot ar redeg y clwb am wythnos, a dyma beth wnes i’r wythnos diwethaf. Rhoddodd hyn cyfle i mi ail-ennill y karma rydw i wedi defnyddio wrth i mi gael y clwb i rannu fy ngwaith, gan roeddwn i’n teimlo doeddwn i ddim wedi gwneud digon i helpu’r clwb fy hun.

Roedd rhedeg y clwb am yr wythnos yn brofiad gwych – fe wnes i ddarllen blogiau amrywiol yn fanwl, a chefais syniadau am sut y gallwn ddefnyddio ein blog mewn ffordd fwy creadigol, gan roedd cyfraniadau yn amrywio o ffotograffiau gwych a chardiau post diddorol, i restrau o ganeuon i brocio’r meddwl ar Spotify (yma ac yma).

Ynglŷn â fy ofn olaf, mae’n werth darllen y blog a gyflwynwyd gan Kenny McDonald sy’n dechrau gyda “Os mae unrhyw un yn galw eu hunain yn arbenigwr, mai nhw naill ai yn gwneud rhywbeth beiddgar neu fod yn naïf.”

Gallwch wrando ar Audioboo ohonof i’n crynhoi’r cyfraniadau isod (ar ôl cais gan Louise Brown fel bod hi’n gallu clywed fy acen Gymreig!) ac mae rhestr lawn o’r cyfraniadau’r wythnos ar gael yma.

– Dyfrig